WELCOME TO THE FAGERDOME

_________________________

Media

For over 10 years Anders Fager has been the dark secret of Swedish horror. Now he is unleashed on an English speaking audience with his classic short story collection Swedish Cults. At the same time his ninth novel is released in Swedish. The Octopus and the Japanese Sailor will tear new Lovecraftian holes in the world as we know it. And while Fager's stories are bloody, disturbing and erotic, they are at the same time deeply moving and humane, and set in an absolutely believable present day. Are you ready to get on the journey?

I över tio år har Anders Fager varit svensk skräcks mörka hemlighet. Nu släpps han lös på den engelsktalande publiken med sin klassiska novellsamling Svenska Kulter. Samtidigt släpps hans nionde bok på svenska. Bläckfisken och den japanske sjömannen kommer att slita upp nya Lovecraftianska hål i världen som vi känner den. Och fast Fagers historia är blodiga, skrämmande och erotiska, är de samtidigt djupt rörande och mänskliga, och satta i en fullständigt trovärdig nutid. Är du redo att börja din resa?

“I don't know if I like it, but I can't stop reading.”
“Jag vet inte om jag tycker om det, men jag kan inte sluta läsa.
Lotta Ohlsson - Dagens Nyheter

”Sick, unnatural, perverted, but at the same time very human.”
”Sjukt, onaturligt, perverst, men samtidigt väldigt mänskligt.”
Bibliophilia

”Comparisons with William S Burroughs is close at hand.“
”Jämförelser med William S Burroughs ligger nära till hands.”
Dalarnas Tidningar

"Swedish Cults is the ultimate classic of Nordic horror, comparable to what Clive Barker's The Books of Blood was for English readers in the 1980s."
”Svenska Kulter är den nordiska skräckens absoluta klassiker, jämförbar med vad Clive Barkers The Books of Blood var för engelska läsare på åttiotalet."
Marko Hautala - writer of The Black Tounge

"A disturbing read from a writer accomplished in the art of minimalist fiction."
”Obehaglig läsning från en skicklig, minimalistisk författare.”
Elizabeth Engstrom, author of When Darkness Loves Us and Black Ambrosia

"Fager's writing will scar you forever.”
”Fagers texter kommer att märka dig för alltid.”
Måns Mårlind, writer and director of The Bridge.

"Lovecraft is taken beyond Lovecraft, using the creatures of his pantheon to establish a relationship with the present, the present that Lovecraft abhorred and that in Fager's stories offers itself with all the obscenity, lewdness, transgressiveness that in the original Myths it was only intuited, encapsulated in various combinations of nameless horrors.”
”Lovecraft tas bortom Lovecraft. Genom varelserna hämtade från Lovecrafts gudavärld skapas en länk till samtiden. En samtid som Lovecraft avskydde, men som i Fagers berättelser blir till en offergåva bestående av all obscenitet, liderlighet och gränsöverskridande som i originalmyterna bara existerade i skepnad av namnlösa fasor.
Alessandro Fabrini

Press Photos

If you for some reason need high resolution photos of me, look no further.
Click the images below for high-res versions.

They are all free to use, just mention photographer Hilda Lidén.

Anders Fager1 Anders Fager2 Anders Fager3 Anders Fager 4
Anders Fager 4 Anders Fager 4 Anders Fager 4 Anders Fager 4
Anders Fager 4 Anders Fager 4 Anders Fager 4

Recent Covers

Anders Fager1 Anders Fager1